Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka TECHMILK 2015”

Zapraszamy na Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka TECHMILK 2015”, która odbędzie się Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach w dniach 17-20 Lutego 2015