Kontakt

Biuro handlowe:
ul. Odonica 2
62-200 Gniezno

Tel. +48 61 425 13 73
Tel. Kom. +48 601 997 535

Biuro e-mail: biuro@packsol.pl

Dyrektor e-mail: ryszard.warczynski@packsol.pl

Serwis
+48 607 334 612

 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest firma Packsol